Τροποποίηση της απόφασης για τα περιοριστικά μέτρα στην Ουκρανία

Άνοιγμα και διαχείριση αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

Έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. ο Κανονισμός 2017/1133 του Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστόσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Αναστολή των αυτόνομων δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

Αναστέλλονται οι αυτόνομοι δασμολογικοί δασμοί του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα. Περισσότερες πληροφορίες

Διόρθωση και τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447

Διορθώθηκε και τροποποιήθηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός της ΕΕ 2015/2447 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ράβδων και συρμάτων ανοξείδωτου χάλυβα καταγωγή Ινδίας

Επιβάλλεται οριστικός αντισταθμιστικός δασμός στις εισαγωγές ορισμένων ράβδων και συρμάτων ανοξείδωτου χάλυβα καταγωγής Ινδίας, ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων.

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά του Ιράν / Δραστηριότητες πυρηνικών / βαλλιστικών πυραύλων

Επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και φορέων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Επιτυχημένη ολοκλήρωση Σχεδίου Ασκούμενων και Οργανισμών Φιλοξενίας στις 2 κυπριακές κοινότητες

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017, στο Σπίτι της Συνεργασίας η τελετή λήξης του Δικοινοτικού Σχεδίου Πρακτικής Άσκησης Νέων Ανέργων Επαγγελματιών . To Δικοινοτικό Σχέδιο Πρακτικής Άσκησης Νέων Ανέργων Επαγγελματιών ήταν μια πρωτοβουλία στα πλαίσια του έργου “Leading by Example”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από το Πρόγραμμα της «Κυπριακής Κοινωνίας των πολιτών σε Δράση IV». Ξεκίνησε το Μάϊο του 2015 και διήρκησε μέχρι τον Ιούνιο

Βραβεία επιχειρηματικού ήθους ανακοίνωσαν ΚΕΒΕ και Διεθνής διαφάνεια Κύπρου

Ενημερωτική εκδήλωση διοργανώθηκε για την παρουσίαση του 1ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικού Ήθους που συνδιοργανώνουν η Διεθνής Διαφάνεια -Κύπρου και το ΚΕΒΕ