Το ΕΒΕΑ απαιτεί επιστροφή της Αμμοχώστου σαν θέμα προτεραιότητας

Το ΕΒΕΑ απαιτεί επιστροφή της Αμμοχώστου σαν θέμα προτεραιότητας

Με την ευκαιρία της σύσκεψης που οργάνωσε χθες ο Δήμος Αμμοχώστου παρουσία εκπροσώπων όλων των φορέων της πόλης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου, κατέθεσε τις δικές του απόψεις και εισηγήσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα. • Ο Δήμος Αμμοχώστου με μεθοδευμένες ενέργειες και δράσεις και με την εμπλοκή των οργανωμένων φορέων και των δημοτών να διεκδικήσει την επιστροφή της πόλης στου νόμιμους κατοίκους της. • Να τεθεί

Διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για περιπτώσεις που τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία

Συμπληρώνεται ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Θέσπιση Κανόνων για Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα

Διορθώνεται ο Εκτελεστικός Κανονισμός για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Τελωνειακές διατυπώσεις σε εμπορεύματα που προορίζονται για πλοία και εξέδρες που βρίσκονται στην ΑΟΖ τρίτων χωρών

Ηλεκτρονική υποβολή διασάφησης εξαγωγής/επανεξαγωγής ανάλογα με τον τελωνειακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων απαιτείται για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής τελωνειακών διατυπώσεων

Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο

Τον Απρίλιο 2017 το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου να αυξάνεται κατά 1,3 μονάδες σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017. Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Κέντρου Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου, η αύξηση οφείλεται σε ενδυνάμωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και στις κατασκευές, καθώς και σε οριακή βελτίωση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο. Η άνοδος του κλίματος στις υπηρεσίες προέρχεται από

Αυξήθηκε ο όγκος και η αξία του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου

Αυξήθηκε το πρώτο δίμηνο του 2017, σε ετήσια βάση, ο όγκος και η αξία του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου υπολογίζεται για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017 ότι σημείωσε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016. Το Φεβρουάριο του 2017, ο Δείκτης αυξήθηκε κατά 3,2%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016

Eurostat: Στο 68,8% η απασχόληση στην Κύπρο για την ηλικιακή ομάδα 20- 64

Το 2016, το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθε σε 71,1%, αυξημένο σε σύγκριση με το 2015 (70,1%) και το προηγούμενο ποσοστό ρεκόρ που σημείωσε το 2008 (70,3%). Στην Κύπρο, το ποσοστό ανερχόταν στο 67,9% το 2015 και αυξήθηκε σε 68,8% το 2016 (73,9% για άνδρες και 64,1% για γυναίκες εργαζόμενους). Σύμφωνα με τη Eurostat o στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι