Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο του Έργου LIFE14 CAP/CY/000006 Cyclamen Capacity Building, το Τμήμα Περιβάλλοντος ως Εθνικό Σημείο Επαφής, απευθύνει πρόσκληση για να δηλώσετε ενδιαφέρον για επιχορήγηση της συμμετοχής σας σε μια εκδήλωση (συνέδριο, εργαστήριο, σεμινάριο, network event κλπ.) που θα επιλέξετε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες