Στις 5 Φεβρουαρίου 2019 διοργανώθηκε στη Λευκωσία η πρώτη τριμερή διάσκεψη των Αμερικανικών Επιμελητηρίων της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ.

Στη συνάντηση παραυρέθηκαν οι διευθυντές ή/και Πρόεδροι και άλλα μέλη των Αμερικανικών Επιμελητηρίων.

Περισσότερες πληροφορίες