Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την χρήση του τελωνειακού εγγράφου ATA CARNET κατά την Προσωρινή Εισαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες