Η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διενεργεί ελέγχους σε συσκευασμένα αγαθά.

Περισσότερες πληροφορίες