Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την φορολογική μεταχείριση προϊόντος με την ονομασία «BIGG ICE ROKZ».

Περισσότερες πληροφορίες