Το Cyprus Institute of Marketing παραχωρεί υποτροφίες προς τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις για το Σεπτέμβριο του 2018. Οι υποτροφίες αφορούν το πρόγραμμα MBA και το πρόγραμμα του University of West London Accounting & Finance.

Περισσότερες πληροφορίες