Με επεξηγηματική εγκύκλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) παρουσιάζονται αναλυτικά οι τρόποι και διαδικασίες είσπραξης και πληρωμής των εισφορών στο ΓεΣΥ για σωστή εφαρμογή του από τις εταιρείες.

Περισσότερες πληροφορίες.