Με την τροποποίηση αυτή παρέχεταθ διευκρίνιση για το διαχωρισμό των παιχνιδιών που αναπαριστούν ανθρώπινες υπάρξεις και αυτών που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις.

Περισσότερες πληροφορίες