Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη τροποποίηση Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) όσον αφορά τη διασάφηση ορισμένων αποστολών χαμηλής αξίας.

Περισσότερες πληροφορίες