Τροποποιούνται οι εκτελεστικοί κανονισμοί για επιβολή οριστικών αντισταθμιστικών δασμών και οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου καταγωγής Κίνας.

Περισσότερες πληροφορίες