Τροποποιείται ο Κανονισμός που έχει ως αντικείμενο την επιβολή ορισμένων ειδικών περιορισμών στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ. Σύμφωνα με την τροποποίηση, διαγράφηκε μία οντότητα από το σχετικό κατάλογο κυρώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες