Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Κανονισμού για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Περισσότερες πληροφορίες