Ενόψει της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στο Λιμάνι της Λεμεσού σε ότι αφορά τις απειλές των λιμενεργατών για λήψη νέων απεργιακών μέτρων και δεδομένου ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης των λιμενεργατών με βάση τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων από την οποία υπαναχώρησαν οι λιμενεργάτες, το ΚΕΒΕ καλεί το Υπουργικό Συμβούλιο να προχωρήσει άμεσα στο διορισμό διαιτητικού δικαστηρίου του οποίου η απόφαση είναι τελική και δεσμευτική για όλα τα μέρη.

Περισσότερες πληροφορίες