Το ΚΕΒΕ και ο Κυπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης που παρέχουν στις επιχειρήσεις του τόπου με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους σε σχέση με το Brexit συνεχίζουν να ενημερώνουν για τις εξελίξεις σε σχέση με το Brexit, όπως αυτές συμβαίνουν για την καλύτερη δυνατή υπό τις περιστάσεις προετοιμασία των επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

BRETIX