Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2017, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την πιο κάτω σύνθεση:

Σπύρος Ραγιάς Πρόεδρος
Πάρης Μαυρομμάτης Αντιπρόεδρος
Γιώργος Ιωάννου Γενικός Γραμματέας
Μιχάλης Λουκά Ταμίας
Λούης Λοίζου Μέλος ΔΣ
Τάσος Αναστάση Μέλος ΔΣ
Αντρέας Αγγελή Μέλος ΔΣ
Σημειωτέον ότι ο ΣΕΣΕΚ, δημιουργήθηκε, το 2002, με σκοπό την προώθηση παροχής υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες και οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, είναι πλήρες μέλος του ICMCI και είναι συνδεδεμένος με το ΚΕΒΕ.

Τα μέλη του ΣΕΣΕΚ είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2010 και έγκριση της βουλής σύμφωνα με το άρθρο 47 (Β) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και αναγνωρίζεται από τον Έφορο Εταιρειών ότι σύμφωνα με τον πιο πάνω νόμο τα μέλη του είναι προσοντούχοι να ενεργούν ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες για τους σκοπούς του άρθρου 47 (Β) του προαναφερόμενου νόμου.