Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει το διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΥ), το οποίο θα αναλάβει την εποπτεία και εφαρμογή της αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων.

Ο διορισμός Δ.Σ στον ΟΚΥΥ αποτελεί ακόμα ένα βήμα για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και κέντρων υγείας, κάτι που το ΚΕΒΕ θεωρεί προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του ΓεΣΥ στην Κύπρο.

Η διαδικασία της αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων είναι το καθοριστικότερο μέρος της μεταρρύθμισης που αφορά την υγεία, γι’ αυτό το ΚΕΒΕ δίνει τεράστια σημασία στον ρόλο και στην αποστολή του Σώματος που διορίστηκε από την κυβέρνηση θα αναμένει να δει απτά αποτελέσματα. Αυτή εξάλλου ήταν και η βασική προϋπόθεση που το ΚΕΒΕ συναίνεσε στον καθορισμό και έναρξη των εισφορών από 1/3/2019.

Θέλουμε να πιστεύουμε, τονίζει το ΚΕΒΕ, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥΥ που διορίστηκε θα συμβάλει αποφασιστικά στην επίλυση των πολλών και πολύπλοκων προβλημάτων που χαρακτηρίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια και θα αναδείξει το ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του την 1/1/18, το Δ.Σ του ΟΚΥΥ θα αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών υγείας από όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας του δημοσίου που σήμερα βρίσκονται υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας.

Το ΚΕΒΕ αφού συγχαίρει τα μέλη του Δ.Σ του ΟΚΥΥ που διορίστηκαν, τα καλεί να εργαστούν σκληρά και αποδοτικά, ώστε η μεταρρύθμιση στην υγεία να στεφθεί με επιτυχία για το καλό της κοινωνίας, αλλά και της οικονομίας του τόπου.