Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την απόφαση της Βουλής με την οποία ιδρύεται Υφυπουργείο Τουρισμού ολοκληρώνοντας με επιτυχία ακόμα μια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία.

Ως χώρα που στηρίζεται πάρα πολύ στον τουρισμό, η Κύπρος έχει ανάγκη από μια αποκεντρωμένη και καλά οργανωμένη δομή κυβερνητικού φορέα όπως θα είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού, που θα χαράσσει πολιτική και θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της μακριά από γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Το ΚΕΒΕ εκτιμά ότι με σωστές κινήσεις και ολοκλήρωση των έργων τουριστικής υποδομής, η Κύπρος θα συνεχίσει να επιτυγχάνει σημαντικές επιδόσεις στον τουριστικό τομέα, φτάνοντας σύντομα το στόχο των 4 εκατομμυρίων τουριστών. Θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός το Υφυπουργείο θα πρέπει να επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στα θέματα εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού μας προϊόντος και της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, που θα αρχίσει τη λειτουργία του στις 2 Ιανουαρίου 2019, θα κληθεί να υλοποιήσει την Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό, όπως διαμορφώθηκε με τις διαβουλεύσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Τέλος, το ΚΕΒΕ ζητά τη σωστή ιεραρχική στελέχωση του Υφυπουργείου για να μπορεί να είναι ευέλικτο, παραγωγικό και αποτελεσματικό για το καλό του τουρισμού και του τόπου.