Το ΚΕΒΕ, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχει και φέτος στη Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ως μέλος της εργοδοτικής αντιπροσωπείας, που πραγματοποιείται στη Γενεύη από τις 28 Μαΐου μέχρι τις 8 Ιουνίου 2018.

Στη Συνδιάσκεψη, το ΚΕΒΕ εκπροσωπείται από τους κ.κ. Μάριο Τσιακκή, Γενικό Γραμματέα και Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Τα κυριότερα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της Συνόδου, είναι:

 Αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία για την υποστήριξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης (Effective Development Cooperation in support of the Sustainable Development Goal)

 Βία και παρενόχληση στον εργασιακό χώρο (Violence and harassment in the world of work)

 Κοινωνικός διάλογος και τριμερής συνεργασία (Social Dialogue and Tripartism)
Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ θα πραγματοποιήσουν επαφές για θέματα εργασιακών σχέσεων με αξιωματούχους της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και με αντιπροσωπείες ξένων χωρών που συμμετέχουν στη Σύνοδο.

Το ΚΕΒΕ με τη συμμετοχή του στις Συνόδους αυτές και τις επαφές που πραγματοποιεί, αποκτά σημαντικές εμπειρίες και ενισχύει τις γνώσεις του για τις διεθνείς πρακτικές σε θέματα εργατικής και κοινωνικής πολιτικής.