Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο παρακολουθεί επί συνεχούς βάσης την πρόοδο των εργασιών στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας και στη βάση των μέχρι τώρα δεδομένων, έχει ετοιμάσει εμπεριστατωμένο και ολοκληρωμένο υπόμνημα στο οποίο καταγράφονται με σαφήνεια και αναλυτικό τρόπο τα μέχρι σήμερα εκκρεμούντα προβλήματα λειτουργικότητας και ύψους χρεώσεων στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας.

Το υπό αναφορά υπόμνημα του ΚΕΒΕ αφορά, τόσο τους τρεις διαχειριστές του λιμανιού Λεμεσού, όσο και την Αρχή Λιμένων Κύπρου καθώς επίσης και το Υπουργείο Μεταφορών.

Το έγγραφο του Επιμελητηρίου έχει κατατεθεί στους προαναφερθέντες φορείς και το Υπουργείο, οι οποίοι αφού πρώτα το μελετήσουν με τη δέουσα προσοχή, θα ακολουθήσουν συσκέψεις μεταξύ όλων των εμπλεκομένων με στόχο πάντοτε την όσο το δυνατό καλύτερη διευθέτηση των προβλημάτων.

Υπόμνημα