Την κάθετη αντίθεση και δυναμική αντίδραση του ΚΕΒΕ θα βρει οποιαδήποτε απόφαση για στήριξη του αιτήματος των συντεχνιών για ευνοϊκή μεταχείριση των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε σχέση με το ποσοστό εισφορών του εργοδότη τους στα πλαίσια του ΓεΣΥ.

Περισσότερες πληροφορίες