Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναμένεται να εξαγγείλει Σχέδιο Επιχορήγησης για τη Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων.
Στόχος του Σχεδίου είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων και η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Το Σχέδιο θα είναι σύμφωνα με τον κανόνα De Miminis και ο συνολικός προϋπολογισμός του θα ανέρχεται σε 4.5 εκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες