Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του για τα Σχέδια της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες