Τι νομίζετε ότι θα πρέπει να αλλάξει στον εταιρικό φόρο; Ποιες οι εισηγήσεις του ΚΕΒΕ;

Το υφιστάμενο πλαίσιο, το οποίο ισχύει από το 2002, έχει εξυπηρετήσει πολύ καλά τις επιχειρήσεις και τον τόπο μέχρι σήμερα, όμως χρειάζεται επικαιροποίηση και αναβάθμιση για να μπορέσει η Κύπρος να παραμείνει ανταγωνιστική ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Αυτό πρέπει να γίνει με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας και των σχετικών παραγωγικών φορέων.

Μεταξύ άλλων προτείνονται τα πιο κάτω:

 Συνεχής ανάπτυξη, ενίσχυση και διεύρυνση του δικτύου συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολόγησης με τρίτες χώρες.
 Παροχή φορολογικών κινήτρων σε διεθνείς οργανισμούς για να εγκαταστήσουν παρουσία στην Κύπρο, να εργοδοτήσουν προσωπικό και να αποκτήσουν στοιχεία πάγιου ενεργητικού.
 Παροχή της δυνατότητας για μεταφορά τυχόν ζημιών για τα πρώτα 1-3 χρόνια εγκατάστασης τέτοιων εταιρειών στην Κύπρο, σε μεταγενέστερα έτη.
 Επέκταση της πρόνοιας για μειωμένη φορολόγηση διευθυντικών στελεχών διεθνών επιχειρήσεων στην Κύπρο, ως κίνητρο για να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
 Να εξεταστεί η παραχώρηση περιόδου μη φορολόγησης για νέες επενδύσεις στη χώρα (tax holiday).
 Κατάργηση ή δραστική μείωση του φόρου για την άμυνα πάνω στους τόκους από καταθέσεις.
 Αναθεώρηση της φορολόγησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων η οποία να εδράζεται τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο μετόχου που θα μπορούσε να περιλαμβάνει μέτρα όπως:

α. Εξαίρεση από τη φορολόγηση κεφαλαιουχικών κερδών για πώληση
καθορισμένων εταιρικών περιουσιακών στοιχείων (φορολόγηση ως
κανονική εταιρική δραστηριότητα)

β. Επιταχυνόμενη απόσβεση για απόκτηση μηχανημάτων (plant and machinery)

γ. Φορολογικές πιστώσεις για νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους.
 Παροχή κινήτρων και φορολογικών απαλλαγών για νεοφυείς (start ups) και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Πώς οι επιχειρήσεις θα διαχειριστούν την αύξηση της εισφοράς τους στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και το ΓΕΣΥ;

Mε πλήρη συναίσθηση του μεγέθους αλλά και της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος στηρίξαμε από την αρχή την εισαγωγή του ΓεΣΥ ως ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι και ο θεσμός των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Είμαστε όλοι μάρτυρες των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στα κρατικά νοσηλευτήρια τα οποία θα αυξάνονται και θα πολλαπλασιάζονται όσο καθυστερούμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, σε βάρος πάντοτε της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με αυτά τα δεδομένα, το ΚΕΒΕ στηρίζει την εφαρμογή ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας το οποίο να είναι σύγχρονο, αποτελεσματικό και οικονομικά βιώσιμο ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια και ταχύτητα στις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες της κοινωνίας, προσφέροντας αξιοπρεπείς και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο σύνολο του πληθυσμού.

Θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι για να μπορεί να λειτουργήσει το ΓεΣΥ θα πρέπει να διασφαλιστεί εξαρχής η καθολική και υποχρεωτική συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των πολιτών που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ευθύνη όλων μας, και ιδιαίτερα όσων έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε στη σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ, είναι να συνεργαστούμε με ύψιστο αίσθημα ευθύνης και ακεραιότητας, ώστε να επιτύχει αυτός ο μεγαλεπήβολος, πλην όμως απαραίτητος σχεδιασμός.

Ας μην μας διαφεύγει, ότι χρήστες του συστήματος Υγείας θα είμαστε όλοι εμείς, άρα έχουμε κάθε λόγο αλλά και υποχρέωση να το προφυλάξουμε από καταχρήσεις και σκοπιμότητες. Γιατί αν αποτύχει, ζημιωμένοι θα είμαστε εμείς οι ίδιοι, τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές.

Υπάρχουν δεδομένα αυτή την στιγμή που να δικαιολογούν αύξηση των μισθών;

Επιβάλλεται σύνεση στη διαχείριση των αυξανόμενων νέων συνδικαλιστικών αιτημάτων. Το ΚΕΒΕ διαχρονικά υποστηρίζει πως μέτοχοι στην οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι και οι εργαζόμενοι. Γιατί αυτό προσθέτει τελικά αξία στην ίδια την οικονομία και στην κοινωνία. Όλοι μας οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε πως η παρατηρούμενη ανάπτυξη δεν σημαίνει αυτόματα και επαναφορά των δεδομένων της προ κρίσης περιόδου.

Το συνδικαλιστικό κίνημα, στα χρόνια της κρίσης, έδειξε υπευθυνότητα και συνέβαλε στην πλατιά κοινωνική συναίνεση. Το καλούμε και τώρα που μπροστά μας αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις να προτάξει και πάλι την υπευθυνότητα και να δει τη μεγάλη εικόνα του συνόλου της κοινωνίας. Διεκδικήσεις που τα δημόσια οικονομικά και η επιχειρηματική πραγματικότητα δεν μπορούν να αντέξουν, δεν μας βρίσκουν σύμφωνους.
Πολλές επιχειρήσεις σήμερα έχουν ήδη προχωρήσει στην σταδιακή επιστροφή των μισθών που έχουν περικόψει τα προηγούμενα χρόνια. Γίνεται δηλαδή επαναφορά των προ κρίσης μισθών. Και εδώ έγκειται και η ουσία του θέματος. Εάν επιχειρηθούν απότομες αυξήσεις μισθών διακυβεύεται η οικονομία για ακόμα μια φορά. Οφείλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να προχωρούν με σύνεση στις αυξήσεις μισθών και να δρουν με βάση τα όσα μπορεί να αντέξει η μέχρι τώρα ανάπτυξη που επιφέραμε. Εμάς, μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν θα έλεγα οι διάφορες συνδικαλιστικές φωνές για αυξήσεις μισθών και παροχή των ωφελημάτων που υπήρχαν σε προ κρίσης περιόδους. Την στιγμή που ακόμα η ανεργία φτάνει μέχρι το 10% αποτελεί θα λέγαμε και μια πρόκληση η συνεχής απαίτηση για απότομες αυξήσεις μισθών.

Υπάρχουν προοπτικές για αύξηση της αξιοποίησης της τεχνολογίας στο πλαίσιο της φορολογικής συμμόρφωσης;
Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της έκθεσης του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και της PwC με τίτλο «Paying Taxes 2018», η αξιοποίηση της τεχνολογίας για σκοπούς φορολογικής συμμόρφωσης από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις οδηγεί σε συνεχή απλούστευση και μείωση του σχετικού φόρτου εργασίας για τις επιχειρήσεις.

Στους βασικότερους παράγοντες που έχουν συμβάλει στη μείωση περιλαμβάνονται η καταχώρηση δηλώσεων και η διενέργεια πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα, τα βελτιωμένα λογισμικά φορολογίας και λογιστικής και οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις.

Είναι γεγονός ότι μέσω της τεχνολογίας και τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο παρέχεται στις φορολογικές αρχές η ευκαιρία να ελέγχουν διεξοδικά τις συναλλαγές σε σχεδόν πραγματικό χρόνο αντί να βασίζονται σε αναθεωρήσεις των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων. Τα νέα συστήματα που λειτουργούν σε σχεδόν πραγματικό χρόνο ενδέχεται να αυξήσουν στα αρχικά στάδια της υλοποίησης τον χρόνο συμμόρφωσης, αλλά μπορούν να οδηγήσουν μελλοντικά σε λιγότερους ελέγχους ή σε πιο γρήγορη επιστροφή ΦΠΑ.

Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης που σχετίζεται με την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σίγουρα, με την τεχνολογία, μπορεί να επιτευχθεί μια πιο ουσιώδης διαχείριση των πληροφοριών που υποβάλλονται στο γραφείο του Φόρου Εισοδήματος, με απώτερο σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική είσπραξη των οφειλόμενων φόρων και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Είναι το φορολογικό πλαίσιο της Κύπρου αρκετά δελεαστικό ώστε να προσελκύσει εταιρίες με έδρα την Βρετανία;

Βεβαίως. Εμείς έχουμε επισημάνει αρκετές φορές ότι το Brexit θα μπορούσε επίσης να παρουσιάσει ευκαιρίες για την Κύπρο, δεδομένου ότι η πλήρης συμμετοχή της χώρας μας στην ΕΕ και στην ευρωζώνη, το κυπριακό νομικό σύστημα που βασίζεται στο αγγλικό δίκαιο, το χαμηλό φορολογικό περιβάλλον, η γεωγραφική θέση της Κύπρου και η υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου μπορούν να προσελκύσουν εταιρείες που επιθυμούν να διατηρήσουν την πρόσβαση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Κρίνεται αναγκαίο όπως η Κύπρος αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που παρατέθηκαν πιο πάνω, προκειμένου να επιτύχει μια επωφελή διακρατική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, στην εποχή που ανοίγεται μετά το Brexit.

Περιγράψτε μας την επόμενη μέρα στην Κύπρο σε περίπτωση εφαρμογής του ενιαίου ευρωπαϊκού εταιρικού φόρου.

Το ΚΕΒΕ εξέφρασε αρκετές φορές τις διαφωνίες του σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή ενιαίου ευρωπαϊκού εταιρικού φόρου είναι λανθασμένη καθώς η κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητες της και δεν θα επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα στις χώρες της ΕΕ. Στις μικρές χώρες όπως είναι η Κύπρος οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αποτελούν τον κύριο τομέα για ενίσχυση της οικονομίας τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα είναι καταστροφική μόνο για τις μικρές χώρες, αλλά ακόμη και για την ιδία την Ευρώπη, αν ληφθούν υπόψη τα μεγέθη των αποταμιεύσεων από τρίτες χώρες.

Ο επιχειρηματικός κόσμος πιστεύει ότι πρέπει να επαφίεται στην κάθε χώρα να διαμορφώσει τον εταιρικό της φόρο, ανάλογα με τις δικές της επιλογές, συμφέροντα και ιδιαιτερότητες.

Ποιες κινήσεις μπορεί να κάνει η Κύπρος για εξαίρεση από ένα τέτοιο κανονισμό;

Τόσο η Κυβέρνηση όσο και η Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν ήδη εκφράσει την διαφωνία τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα το ΚΕΒΕ έχει επίσης εκφράσει την κάθετη διαφωνία του στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς που συμμετέχει.