Ο ρόλος και η σημασία των ειδικών μορφών τουρισμού αποτέλεσαν το θέμα συζήτησης αντιπροσωπείας του Συνδέσμου Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού με το νέο Υφυπουργό Τουρισμού κ. Σάββα Περδίο.

Περισσότερες πληροφορίες