Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του ότι η ΕΛΔΥΚ επιθυμεί όπως συνάψει συμφωνίες – συνεργασίας με την ΕΛΔΥΚ για προμήθειες εφοδίων – υλικών (Πρόσκληση  Ενδιαφέροντος).

Περισσότερες πληροφορίες