Με επίκεντρο την έννοια Συμμετοχικής Μάθησης διοργανώθηκε σεμινάριο στις 9 Μαϊου 2019 στη Λευκωσία από το ΚΕΒΕ, στα πλαίσια του έργου INNOVENTER. Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτές από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ελλάδα καθώς και οι εταίροι της κοινοπραξίας INNOVENTER, οι οποίοι παρακολούθησαν μια ανάλυση των σημαντικότερων πτυχών του Σχεδίου Συμμετοχικής Μάθησης του INNOVENTER.

Περισσότερες πληροφορίες