Το ΚΕΒΕ συμμετείχε στη μεγάλη Πανευρωπαϊκή Οικονομική Έρευνα των Ευρωεπιμελητηρίων για το Επιχειρηματικό Κλίμα στην Ευρώπη.

Οι Κυπριακές αλλά και γενικότερα οι Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις εξακολουθούν να παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες για το 2019.

Περισσότερες πληροφορίες