Αυξητική πορεία παρουσιάζει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε περαιτέρω στα €1.642,5 εκ. το 2017 το οποίο αντιπροσωπεύει το 8,4% του ΑΕΠ της χώρας σε σχέση με έλλειμμα €934,6 εκ. το 2016 (5,1% του ΑΕΠ).

Η αρνητική διαφοροποίηση αποδίδεται στην αύξηση των εισαγωγών αγαθών και την επιδείνωση του λογαριασμού πρωτογενούς εισοδήματος.

Το 2017 το εμπορικό έλλειμμα των αγαθών αυξήθηκε στα €4.756,2 εκ. ενώ ταυτόχρονα το εμπορικό πλεόνασμα στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε σε €4.066,4 εκ.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου είναι σχετικά μικρός στη χρηματοδότηση του τρεχούμενου λογαριασμού σε σύγκριση με τη συνεισφορά του χρηματοπιστωτικού λογαριασμού.

Οι πιστώσεις του λογαριασμού κεφαλαίου ανήλθαν σε €103,6 εκ. το 2017 και αφορούν μόνο τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι χρεώσεις ήταν μόνο €0,3 εκ.