Στο 3,9% ανήλθε η ανάπτυξη της οικονομίας το 2018, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Το ΑΕΠ για το 2018 υπολογίζεται σε €20.730,9 εκ. σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με €19.648,7 εκ. το 2017 και σε €20.290,2 εκ. σε μετρήσεις όγκου (έτος αναφοράς 2010 – μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης) σε σύγκριση με €19.533,1 εκ. το 2017.

Ο ρυθμός ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους υπολογίζεται στο 3,9% κατά το 2018, σε σύγκριση με 4,5% το 2017.