Στο 3,9% υπολογίζεται ότι ανήλθε το 2018 ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, σε πραγματικούς όρους, σε σύγκριση με αναθεωρημένο ρυθμό ανάπτυξης 4,5% για το 2017, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για το 2018 υπολογίζεται σε €20.730,9 εκατομμύρια σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με €19.648,7 εκ. το 2017.

Το ΑΕΠ σε μετρήσεις όγκου (Έτος Αναφοράς 2010 – μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης) ανήλθε σε €20.290,2 εκ., σε σύγκριση με €19.533,1 εκ. το 2017.

Κατά τομέα, σημαντική αύξηση σημείωσαν μεταξύ άλλων οι κατηγορίες Μεταποιητικές βιομηχανίες, Κατασκευές, Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο και Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, ενώ μείωση κατέγραψε η Κατηγορία Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, η δημόσια κατανάλωση, σε τρέχουσες τιμές, αυξήθηκε κατά 5,7% ή κατά €170,8 εκ., στα €3,13 δισεκατομμύρια, η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 5% ή €667,4 εκ., στα €13,99 δισεκατομμύρια, ενώ οι ακαθάριστες κεφαλαιουχικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 2,2% ή €88,6 εκ., στα €3,94 δισεκατομμύρια.

Εξάλλου, η Στατιστική Υπηρεσία αναθεώρησε για δεύτερη φορά προς τα πάνω, στο 4,5% τον ρυθμό ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους, για το 2017, από το 4,2% που εκτιμούσε τον Σεπτέμβριο του 2018 και 3,9% που υπολόγιζε τον Μάρτιο του 2018.