Το γραφείο διαχείρισης δημόσιου χρέους ανακοίνωσε τα αποτελέσματα δημοπρασίας γραμματίων 13 εβδομάδων που πραγματοποιήθηκε σήμερα αναφέροντας ότι η μέση απόδοση ήταν -0,25%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη σημερινή δημοπρασία λήφθηκαν προσφορές ύψους €280εκ. και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας € 100 εκ. με μέση σταθμική απόδοση -0,25%.

Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ -0,23%και-0,26%.

Στην προηγούμενη έκδοση γραμματίων του δημοσίου 13 εβδομάδων που έγινε στις 26 Φεβρουαρίου, λήφθηκαν προσφορές ύψους €377 εκ. και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας € 100 εκ. με μέση σταθμική απόδοση -0,21%.

Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ -0,19% και -0,22%.