Σημαντική αύξηση 11,7% κατέγραψαν το 2017 τα τουριστικά έσοδα στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία καταγράφοντας ρεκόρ.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.639,1 εκ. σε σύγκριση με €2.363,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Η αύξηση είναι η τρίτη μεγαλύτερη από το 2009. Το 2011 ανήλθε στο 12,9%.

Το 2015 τα τουριστικά έσοδα είχαν αυξηθεί κατά 4,4%.

Η αύξηση στα τουριστικά έσοδα το 2017 αποδίδεται στην αύξηση των αφίξεων σε επίπεδα ρεκόρ καθώς η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών είναι μειωμένη.

Οι τουριστικές αφίξεις ανήλθαν το 2017 στο ιστορικό ρεκόρ του 3,7 εκ. σημειώνοντας αύξηση 14,6%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε €722,62 σε σύγκριση με €741,68 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,6%.

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο 2017, τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε €55,8 εκ. σε σύγκριση με €50,9 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 9,6%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Δεκέμβριο 2017 ανήλθε σε €564,21 σε σύγκριση με €578,91 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,5%.