Η κατάρτιση προϋπολογισμού είναι μια από τις σημαντικότερες εργασίες κάθε διευθυντικού στελέχους. Χωρίς προϋπολογισμό οι επιχειρήσεις είναι όπως τα ακυβέρνητα καράβια: χωρίς πλάνο και προορισμό. Όπως λέει και το ρητό: «Δεν μπορείς να διοικήσεις κάτι αν δεν μπορείς να το μετρήσεις.» Αυτό κάνει ακριβώς ο προϋπολογισμός: Βοηθά να μετριούνται τα πάντα.

Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 7 Φεβρουαρίου 2019, Ξενοδοχείο HILTON, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες