Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονη Διοίκηση και Δημόσιες Σχέσεις» στις 8 Νοεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες