Ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και κατάλληλων συμπεριφορών των στελεχών ενός οργανισμού με στόχο να υλοποιηθεί το όραμα και η στρατηγική του. Κατά τα χρόνια, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις εταιρείες αφού αντιλήφθηκαν πως ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον κυριότερο συντελεστή για την επιτυχία τους.

Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 27 Φεβρουαρίου & 06 Μαρτίου 2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες