Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα «Συστήματα αυτοματισμών με χρήση πεπιεσμένου αέρα».

Περισσότερες πληροφορίες