Με στόχο την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή σας, όσον αφορά το ΦΠΑ και τις σημαντικές τροποποιήσεις στη Νομοθεσία, το ΚΕΒΕ διοργανώνει το Β’ κύκλο των σεμιναρίων για το 2019. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων και η επεξηγήσει των σημαντικών τροποποιήσεων στη Νομοθεσία ΦΠΑ, τις βασικές υποχρεώσεις και συμμόρφωση της κάθε υφιστάμενης επιχείρησης στα παρακάτω θέματα.

Ομιλητής του Σεμιναρίου θα είναι ο επεξηγηματικός και παραστατικός κ. Χάρης Χαραλάμπους, Υπεύθυνος Συνέταιρος Τμ. Φ.Π.Α, KPMG.

Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:30 στη Λευκωσία, στο 1ο όροφο του ΚΕΒΕ

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00 στη Λεμεσό, στα γραφεία του ΕΒΕ Λεμεσού, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3ος όροφος, Λεμεσός

Περισσότερες Πληροφορίες