Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα: «Οι Βασικές Πρόνοιες του Δικαίου του Ανταγωνισμού και οι Υποχρεώσεις που Απορρέουν για τις Επιχειρήσεις» στις 13 Ιουνίου 2016 στο ξενοδοχείο Hilton Park.

Περισσότερες πληροφορίες