Οι οικογενειακές επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών και νομικών μορφών, παρόλο ότι δεσπόζουν στο οικονομικό τοπίο, παραδόξως μόνο μια στις δέκα φθάνουν επιτυχώς στην Τρίτη γενεά οικογενειακών ιδιοκτητών / διευθυντικών στελεχών.

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 5 & 6 Ιουνίου 2019, Ξενοδοχείο HILTON, Λευκωσία

100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ

Περισσότερες πληροφορίες