Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι η εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας τους. Στην προσπάθεια τους οι ιδιοκτήτες να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους, προβαίνουν σε ενέργειες που εμπεριέχουν κινδύνους που αν δεν προβλεφθούν, οδηγούν σε ανεπιθύμητες καταστάσεις και πιθανόν σε σοβαρά λάθη. Η καλή λειτουργία της αποθήκης δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 19 Φεβρουαρίου 2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες