Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα «Βασικές αρχές των διεθνών συναλλαγών» στις 22 Μαρτίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες