Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η σε βάθος ενημέρωση  των Λειτουργών Ασφάλειας καθώς και των ατόμων που ορίζονται από τον εργοδότη ως ΕΣΥΠΠ με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002.

Τα Προγράμματα αποτελούν μέρος εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 130 ωρών που απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για έγκριση Λειτουργού Ασφάλειας.

Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 28 Μαρτίου, 4-11 Απριλίου 2019, Ξενοδοχείο HILTON CYPRUS Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες