Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε οι Κυπριακές επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρές αντιμετωπίζουν σημαντικές οργανωτικές και άλλες προκλήσεις και αδυναμίες που τις εμποδίζουν να ανταγωνίζονται με επάρκεια μέσω της χρήσης του διαδικτύου (online).

Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 5 & 6 Φεβρουαρίου 2019, ΕΒΕ Πάφου

100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ

Περισσότερες πληροφορίες