Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα «Εργαλειοθήκη για το σχεδιασμό της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση» στις 8 και 9 Μαίου 2018 στο ξενοδοχείο Hilton.

Περισσότερες πληροφορίες