Σεμινάριο με θέμα «Η διείσδυση στην κινεζική αγορά μέσω του Hong Kong»διοργανώνει ο Κύπρο-Κινεζικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος την Πέμπτη
22 Μαρτίου 2018 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.

Περισσότερες πληροφορίες
Αίτηση συμμετοχής