Πρόσθετη πληροφόρηση για τη λιμενική χρέωση σε ότι αφορά τη φύλαξη των γεμάτων εμπορευματοκιβωτίων (ISPS) στο λιμάνι Λεμεσού.

Περισσότερες πληροφορίες