Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης εξήγγειλε το Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας (CYS) για το 2019.

Περισσότερες πληροφορίες