Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την προσκόμιση πιστοποιητικών καταγωγής για παραχώρηση μη προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα.

Περισσότερες πληροφορίες